Kwalificatieplicht

Na het laatste schooljaar waarin leerlingen leerplichtig zijn, begint de kwalificatieplicht. Dit betekent dat je een startkwalificatie moet behalen. Een startkwalificatie is een mbo-diploma van niveau 2 of hoger of een havo of vwo-diploma.

RMC

RMC staat voor Regionaal Meld en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten. Alle gemeenten in Nederland doen mee in één van de 39 RMC-regio’s. Elke RMC-regio heeft één contactgemeente. De gemeente Emmen is contactgemeente voor de RMC-regio Zuid-Oost Drenthe. Deze bestaat uit de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. De contactgemeente coördineert de melding en registratie van voortijdige schoolverlaters door scholen. Gemeenten kunnen die taak overdragen. Zo heeft de gemeente Emmen de coördinatie overgedragen aan Menso.

Wat is voortijdig verlaten?

Dat is wanneer iemand tussen de 18 en 23 jaar oud is en zonder startkwalificatie de school verlaat.

Wat is een startkwalificatie?

Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-diploma van niveau 2 of hoger.

De RMC-functie omvat drie taken:

  • Een sluitende melding doen en het registreren alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben.
  • Het benaderen en  begeleiden van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan;
  • Het coördineren en opstarten van samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken hebben met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.

Wil je meer weten over de kwalificatieplicht en het RMC? Neem dan contact met ons op.

Wat doet het RMC in de regio Zuid-Oost Drenthe?

Leerlingen tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer verplicht om een startkwalificatie te halen of naar school te gaan. Toch vergroot een diploma en/of startkwalificatie de kansen op de arbeidsmarkt. Daarom werken scholen en gemeenten samen in een RMC-regio. Deze samenwerking richt zich op het voorkomen van schooluitval. Een RMC-trajectbegeleider helpt bij het terugkeren naar een passende opleiding. Of naar een combinatie van school en werk.  

We willen voorkomen dat jongeren school voortijdig verlaten. RMC-trajectbegeleiders hebben daarom goede contacten op scholen. Met name schoolverzuim is een eerste signaal dat er iets niet helemaal goed loopt. Op school wordt het verzuim geregistreerd. Bij herhaling wordt het verzuim gemeld bij het RMC. Een RMC-trajectbegeleider neemt naar aanleiding van de verzuimmelding contact op met school en/of een leerling. Hij of zij onderzoekt dan de reden van het verzuim. Ook moet de begeleiding voorkomen dat leerlingen zonder diploma zullen stoppen.

Regionale aanpak VSV en jongeren in een kwetsbare positie 2017-2021

Onderwijsinstellingen en gemeenten willen voortijdig schoolverlaten (VSV) voorkomen. Daarom werken ze met elkaar samen in de regio, volgens de regionale aanpak VSV en jongeren in een kwetsbare positie. Ook helpen ze jongeren in een kwetsbare positie.

Alleen als partijen samenwerken in een regioaanpak is het mogelijk de nieuwe landelijke doelstelling te halen. Deze ligt op maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters in 2021. Er worden in deze aanpak verschillende acties en/of projecten uitgevoerd en aangejaagd. Meer informatie vind je op de pagina ‘Project in RMC-regio Zuid-Oost Drenthe’.

Cijfers VSV

  • Het VSV percentage in de regio Zuid-Oost Drenthe ligt iets onder het landelijk gemiddelde.
  • Het VSV percentage in Zuid-Oost Drenthe bedraagt 1.65 % (2015-2016)
  • Het landelijk gemiddelde bedraagt 1.7 % (2015-2016)

Meer informatie over VSV cijfers per gemeente en/of onderwijs soort vind je op www.onderwijsincijfers.nl.