Samenwerking RMC & werkcoaches Menso

Onze werkcoaches werken nauw samen met het RMC. Vraag je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering aan maar heb je nog geen diploma? Dan gaat een RMC-trajectbegeleider met je in gesprek om te kijken wat jouw wensen en mogelijkheden zijn om een diploma te behalen. 

We begeleiden jongeren tot 27 jaar. Op deze pagina vindt je een aantal voorbeelden van projecten.

2GetThere

2GetThere Coaching is een jong en dynamisch project, vóór en dóór jongeren en jongerencoaches. Jongerencoaches coachen in de eigen leeftijdsgroep naar werk, stage en/of school, of preventief of uitval te voorkomen. Het project is in Zuid-Oost Drenthe gestart in 2014. Het project kent een persoonlijke aanpak, werkt op basis van ervaringsdeskundigheid en eigen kracht.

Benieuwd naar de Jongerencoaches van 2GetThere in Zuid-Oost Drenthe? Bekijk dan de profielen op de websiteInmiddels zijn er ruim 300 jongeren in de regio Zuid-Oost Drenthe die contact hebben gezocht met een jongerencoach van 2GetThere. Meer resultaten vind je hier www.2gettherecoaching.nl/publicaties.html

Wil je meer weten over de mogelijkheden en projecten binnen deze RMC-regio? Neem contact met ons op.

BBL Werkcoach

De aanpak van de BBL Werkcoach is één van de projecten. Jongeren zonder startkwalificatie die begeleiding nodig hebben bij het vinden van een (BBL) baan kunnen gebruik maken van dit project.

Doel van de aanpak:

 • Voorkomen van schooluitval;
 • Begeleiding naar een leer/werk baan.

De begeleiding bestaat uit:

 • Gesprekken op regelmatige basis;
 • Kennismaken/ doel/ interesses onderzoeken;
 • Werken aan een up-to-date cv;
 • Vacatures zoeken;
 • Bellen naar aanleiding van vacature (voorbeeld voor jongeren);
 • Een sollicitatiegesprek oefenen.
 • Ondersteuning bij een sollicitatiegesprek;
 • Aanbod van jobcoaching om uitval te voorkomen;
 • Contact leggen / onderhouden met werkgevers om BBL plekken te vinden.

Entreeopleiding

De entreeopleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. De entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Tijdens de entreeopleiding kunnen leerlingen de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan.

Leerlingen moeten natuurlijk zo goed mogelijk worden begeleid. Daarom werken docenten van de entreeopleiding en een trajectbegeleider en de werkcoach van het RMC nauw met elkaar samen.De begeleiding is gericht op de voorbereiding van leerlingen op de vervolgkeuze die ze willen maken. Er worden workshops georganiseerd in groepsverband en leerlingen worden individueel begeleid. Als leerlingen een hulpvraag hebben dan wordt er samengewerkt met de hulpverlening.

Plusvoorziening

Jongeren met complexe problematiek die dreigen uit te vallen kunnen de Plusvoorziening gebruiken. De Plusvoorziening bestaat uit maatwerktrajecten samen met het Aanmeldpunt. Dit is een samenhangend programma van zorg, hulp, onderwijs en zo nodig toeleiding naar werk.

De aanmeldingen voor de maatwerktrajecten verlopen via het aanmeldpunt.

Een traject van de Plusvoorziening in Zuid-Oost Drenthe duurt 12 weken. Dit betekent niet dat ondersteuning na 12 weken stopt. In deze 12 weken wordt er alles aan gedaan om in de verbinding tussen zorg en onderwijs een jongere te ondersteunen bij het behalen van een startkwalificatie. Dat betekent dat er ondersteuning wordt ingezet waar jongeren gebruik van kunnen blijven maken wanneer dit nodig is.