WAT WERKT
VOOR JOU?

Bbz–light is de nieuwe financiële regeling voor tijdelijke problemen van ondernemers

 

Van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021 konden ondernemers gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze regeling is inmiddels geëindigd.

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen nog wél een beroep doen op de vereenvoudigde reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).