Contrast modus
Zoeken

Coronavirus – Ondersteuning voor ondernemers
De overheid helpt ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer gebruik van kunt maken. Één van de nieuwe regelingen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze regeling voert Menso uit voor de Gemeente Emmen, Gemeente Coevorden en Gemeente Borger-Odoorn. De regeling kan nu worden aangevraagd.

Op deze pagina leggen we uit hoe je erachter kan komen of je in aanmerking komt voor de TOZO. Ook leggen we uit hoe je de TOZO aan kan vragen. We verzoeken de informatie en de veelgestelde vragen op deze pagina goed door te lezen voor je contact opneemt met Menso Ondernemen.

Kom ik in aanmerking voor de TOZO?

Op de website van de Rijksoverheid vind je de algemene informatie met betrekking tot de TOZO. Hier staat de regeling verder uitgelegd. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, heb je mogelijk recht op deze regeling.

Via het aanvraagproces die hieronder staat uitgelegd kom je bij een Geldnoodscan terecht. Via deze scan kom je er achter of je in aanmerking komt voor de TOZO.

Hoe vraag ik de TOZO aan?

Let op: Als jij en je partner beide zelfstandig ondernemer zijn, kan maar één aanvraag per huishouden worden gedaan.

1) Ga naar www.ondernemersregelingen.nl;

2) Start de Geldnoodscan om te zien of je in aanmerking kan komen voor de TOZO;

3) Kom je in aanmerking voor de TOZO? Dan kan je na de Geldnoodscan direct de aanvraagprocedure starten;

4) Voeg alle gevraagde bewijsstukken toe (scan of duidelijke foto).* 

*Als je voor 4 april 2020 een aanvraag hebt ingediend, moet het formulier Verklaring aanvullend Tozo worden bijgevoegd. Het formulier open je door de documentnaam Verklaring aanvullend TOZO aan te klikken.

Het is de verwachting dat zeer veel ondernemers deze regeling gaan aanvragen. Daarom doen wij de nadrukkelijke oproep om de aanvraag zorgvuldig en correct in te vullen en alle gevraagde bewijsstukken (duidelijk leesbaar) digitaal toe te voegen (dit mogen ook foto’s zijn). Dan kunnen we de doorlooptijd van de aanvragen zo kort mogelijk houden. Zo help je ons, jezelf en andere ondernemers.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. 

Heb je een inhoudelijke vraag of heb je problemen met het invullen van de aanvraag? Neem via info@menso-emmen.nl contact op met Menso Ondernemen. Een medewerker van Menso Ondernemen zal vervolgens contact met je opnemen. Voor spoedvragen kan je ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer 0800-1801 (bereikbaar van 9.00 tot 15.00 uur tijdens werkdagen). Je krijgt dan direct een telefoniste aan de lijn.

We verwachten grote drukte op onze communicatielijnen, dus mogelijk is de wachttijd op een reactie langer dan verwacht. We hopen op je begrip hiervoor.

Richtlijnen voorkomen van misbruik TOZO

Om misbruik van de TOZO tegen te gaan volgt Menso de richtlijnen van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Aan de hand van deze richtlijnen kunnen we zorgen dat de regeling op eerlijke en juiste wijze wordt toegepast. We waarborgen op deze wijze dat de ondernemers die recht hebben op deze ondersteuning de ondersteuning ook daadwerkelijk kunnen ontvangen.

Wie een beroep doet op de Tozoregeling moet alle inlichtingen die nodig zijn doorgeven aan de uitvoerende organisatie (Menso) om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrek je onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert Menso in samenwerking met  de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets als blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt. Aanvragen voor de TOZO regeling kunnen ook alleen door de ondernemer zelf worden gedaan en niet door een tussenpersoon.

Veelgestelde vragen

Doelgroep

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)?
De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dien je in bij je woongemeente.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)?
Nee, je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Hieraan voldoe je zodra je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst over 2019.

Ik ben nog geen jaar geleden gestart met mijn bedrijf en heb over 2019 geen zelfstandigenaftrek gehad, is dat een probleem
Mocht je nog geen jaar geleden gestart zijn met jouw bedrijf dan dien je in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan je bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder. Indien je aan dit urencriterium hebt voldaan, kan je een aanvraag TOZO indienen.

Aanvullende info voor grenslanders

Ik ben woonachtig in Nederland, maar ben met mijn bedrijf werkzaam in het buitenland. Kan ik dan ook in aanmerking komen voor TOZO?
Wanneer je woonachtig bent in Nederland, maar je bedrijfsvoering hebt in een ander land (mits EU-lidstaat, EER-land of Zwitserland) kan je in aanmerking komen voor de algemene bijstand in je woongemeente.

Ik ben woonachtig in het buitenland (EU-lidstaat, EER-land of Zwitserland), maar ben met mijn bedrijf werkzaam in Nederland. Kan ik dan ook in aanmerking komen voor TOZO?
Wanneer je je bedrijfsvoering in Nederland hebt maar woonachtig bent in een ander land (mits EU-lidstaat, EER-land of Zwitserland) kan je een ondersteuning bedrijfskapitaal (bedrijfskrediet) aanvragen bij de gemeente Maastricht via de website sociale zaken Maastricht-Heuvelland.

Bovenstaande regeling voor grenslanders is met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 mogelijk.

Aanvragen

Mijn partner/echtgeno(o)t(e) en ik zijn beide ondernemer, moeten wij gezamenlijk aanvragen?
Ben je samenwonend of getrouwd en zijn jullie beide ondernemer? Dan kan je samen één aanvraag doen.

Ik heb een aanvraag ingediend via Solo (www.ondernemersregelingen.nl). Komt de aanvraag nu bij Menso binnen?
Als je een aanvraag via Solo hebt ingediend krijg je een zaaknummer. Dit zaaknummer is een bewijsstuk dat je de aanvraag hebt ingediend. Bewaar dit nummer goed.

Ik heb geen DigiD, is dit een probleem voor het aanvragen van de TOZO?
Nee dit is geen probleem. Je moet wel een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) meesturen met de aanvraag.

Afhandeltermijn

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)?
Menso streeft er naar om zo snel mogelijk na ontvangst van je aanvraag, maar uiterlijk over 4 weken na datum aanvraag, tot een besluit te komen en tot uitkering over te gaan. Voorwaarde is wel dat de aanvraag die je hebt ingediend ook daadwerkelijk compleet is, dus met toevoeging van de bewijsstukken.

Inkomen

Wat is de hoogte van de bedragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)?
Gehuwden/samenwonenden* hebben recht op € 1500,– netto per maand, ongeacht of de partner inkomsten (uit arbeid) heeft. Gehuwden/samenwonenden die beide zelfstandig ondernemer zijn kunnen gezamenlijk één aanvraag doen en hebben recht op € 1500,– per maand.
Een alleenstaande/alleenstaande ouder heeft recht op € 1.050,– netto per maand*.
ouder dan 21 jaar en jonger dan AOW-leeftijd. Jonger dan 21 jaar? Dan gelden er andere normen.

 Ik heb geen geld meer om van te leven
Je kunt via e-mail (info@menso-emmen.nl) of telefonisch via 0800-1801(bereikbaar van 9.00 tot 15.00 uur tijdens werkdagen) contact opnemen met Menso.

Is het inkomen van mijn inwonende kinderen van belang voor de TOZO?
Nee, het inkomen van de kinderen, ongeacht leeftijd, is niet van belang.