Contrast modus
Zoeken

Heb je een onderneming, maar gaat het financieel niet goed? Door ziekte, het wegvallen van een grote klant of nadelige gevolgen van extreem weer? En kun je niet meer rondkomen of belangrijke bedrijfsinvesteringen doen?

Als ondernemer kun je dan in aanmerking komen voor een aanvulling op je inkomen of een bedrijfskrediet, zodat jouw bedrijf kan blijven bestaan. Fijn voor jou en je gezin, maar ook voor de medewerkers in jouw onderneming. Deze financiële steun is onderdeel van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). In de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn voert Menso de taken van het Bbz uit. Heb je financiële steun nodig, dan kom je bij ons terecht. Het kan zijn dat je boekhouder of de gemeente je naar ons verwijst, maar je kunt ook zelf contact met ons opnemen.

Financiële steun ontvangen, hoe werkt het?

Kennismakingsgesprek

Onze medewerkers zelfstandigen gaan met je in gesprek en bespreken de financiële problemen. We bepalen of jij in aanmerking komt voor financiële steun. Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt minstens 12 maanden kunnen leven van de inkomsten uit je bedrijf;
  • Je onderneming is op termijn levensvatbaar, er is dus zicht op een verbeterende situatie;
  • Gezinsinkomen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm;
  • Je kunt nergens anders geld lenen.

Financiële steun kan in de vorm van een aanvulling op het inkomen of het afsluiten van een bedrijfskrediet.

Aanvulling op het inkomen

Deze vorm van financiële steun wordt gegeven in tijdelijke situaties. Denk aan een dip in de markt of seizoensinvloeden. Deze uitkering is een aanvulling op het minimum wettelijk loon, tot de situatie is verbeterd.

Bedrijfskrediet

Een bedrijfskrediet wordt uitgekeerd wanneer er belangrijke investeringen gedaan moeten worden, maar hier geen geld voor is. Bijvoorbeeld wanneer het bedrijf is verouderd en de markt vraagt om een andere bedrijfsvoering. De hoeveelheid geld die je leent, moet je terugbetalen. Voor een bedrijfskrediet moet het inkomen uit je bedrijf voldoende zijn om minimaal je zakelijke kosten en kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Goed om te weten:

  • Er kan nooit meer dan €196.381,- aan krediet verstrekt worden;
  • Het krediet is rentedragend, conform wettelijk norm, en moet binnen 10 jaar terugbetaald worden.

Onderzoek levensvatbaarheid en aanvraag financiële steun

Wordt tijdens het kennismakingsgesprek vastgesteld dat je voldoet aan de voorwaarden en dat je in aanmerking komt voor financiële steun, dan wordt de volgende stap gezet. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de levensvatbaarheid van je bedrijf. We onderzoeken de concurrentie en de markt van jouw bedrijf en bepalen of jouw bedrijfsplan kans heeft om in de toekomst winstgevend te zijn.

Advies gemeente

Op basis van het kennismakingsgesprek en het onderzoek stelt Menso een advies op voor de gemeente. De gemeente beslist of een aanvulling op het inkomen en/of een bedrijfskrediet aan jou verstrekt wordt. Via Menso hoor je wat de gemeente heeft besloten. Krijg je financiële steun, dan maken wij de administratie hiervoor op orde ,zodat je de aanvulling op je inkomen of het bedrijfskrediet snel ontvangt. Wordt de aanvraag afgewezen, dan kun je hier eventueel bezwaar tegen aantekenen.

Benieuwd of jij in aanmerking komt voor financiële steun?

Onze medewerkers staan voor je klaar! Neem contact met ons op via het centrale nummer 0800-1801.