Werkstage

Wil je als werkgever werkzoekenden de gelegenheid bieden voor het opdoen van (nieuwe) ervaringen en contacten? Bied een werkstage aan! Menso ondersteunt je hierbij graag.

De werkstage

Gedurende de werkstage wordt de werkzoekende door de werkgever begeleid om werkervaring en arbeidsritme op te doen. Je wordt hierbij ondersteund door de werkcoach van Menso.

Op deze wijze stel je werkzoekenden in de gelegenheid om werkervaring op te doen. Hiermee help je werkzoekenden aan betere kansen op de arbeidsmarkt.

Help ook werkzoekenden de arbeidsmarkt op en bied een werkstage aan!