Werkzoekenden met een beperking

Alle mensen hebben talenten. Een arbeidsbeperking hoeft deze talenten niet in de weg te zitten. Gun jij een werkzoekende met een arbeidsbeperking een kans in jouw bedrijf?

Wij kunnen helpen om een werkzoekende met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Wij verzorgen de werving en selectie en de begeleiding op de werkvloer.

Afspraakbanen

Er zijn genoeg werkzoekenden met een arbeidsbeperking die prima kunnen werken. Maar door hun arbeidsbeperking zijn ze niet in staat om zelfstandig 100% van het minimumloon te verdienen. Hiervoor zijn de afspraakbanen gecreëerd. Het gaat om mensen die een Wajong uitkering hebben, een Wsw-indicatie hebben of onder de Participatiewet vallen. Deze mensen zouden binnen jouw bedrijf kunnen werken door bestaand werk anders te verdelen. Er is hierdoor nooit sprake van verdringing.

Zelf een afspraakbaan invullen of crëeren

Hieronder lees welke ondersteuning je daarbij kunt krijgen:

Lagere loonkosten

Als je een afspraakbaan invult, dan betaal je alleen voor de productiviteit van de medewerker: zijn of haar loonwaarde. Die loonwaarde wordt samen met jou (door een loonwaardemeting) vastgesteld en uitgedrukt in een percentage van het minimumloon. Voordat de loonwaarde bepaald wordt, kan de kandidaat eerst op proef komen werken. Je hoeft dan geen loon te betalen. Periodiek wordt de loonwaarde opnieuw vastgesteld.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Als werkgever heb je recht op het LKV wanneer je iemand uit het doelgroepenregister in dienst neemt. Het gaat om een bedrag van maximaal  € 2.000,- (€ 1,01 per verloond uur), gedurende een periode van drie jaar.

No-risk polis

Als je iemand met een arbeidsbeperking een afspraakbaan biedt, worden de financiële risico’s bij ziekte van de medewerker beperkt. Met een no-risk polis wordt een groot deel van de loonkosten bij ziekte gedekt en loop je geen risico op een verhoging van de ZW-premies.

Begeleiding

Een medewerker met een arbeidsbeperking heeft vaak begeleiding nodig. Er wordt daarom een jobcoach aan de medewerker gekoppeld. Je hoeft hier niet voor te betalen. Je kunt onder voorwaarden ook zelf de jobcoaching uitvoeren en hiervoor een vergoeding ontvangen.

Werkplekaanpassing

Is aanpassing van de werkplek noodzakelijk, dan kun je hiervoor een vergoeding krijgen.

Hoe kom je aan kandidaten?

Wij hebben de cv’s van mensen die behoren tot de doelgroep van de afspraakbanen. Wij gaan graag voor je op zoek naar kandidaten die het beste bij jouw organisatie en het werk passen.

Gun ook een werkzoekende met een arbeidsbeperking een kans! Neem contact op met Menso voor de mogelijkheden.