Ik ben een gevestigde ondernemer

Ben je ondernemer en heb je tijdelijk onvoldoende inkomen uit je onderneming? Wij kunnen je misschien helpen. Die hulp kan nodig zijn wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt of ineens een belangrijke klant kwijtraakt.

Op dat moment kun je een uitkering krijgen in de vorm van een renteloze geldlening. Deze lening duurt 12 maanden. Wanneer de problemen dan nog niet opgelost zijn, kunnen wij de periode verlengen. Het aantal maanden dat je maximaal financiële ondersteuning kunt krijgen is 24.

Ook kun je als gevestigde ondernemer een bedrijfskapitaal voor je onderneming ontvangen. Het maximaal te lenen bedrag hiervoor is €190.000,-. Dit kan alleen wanneer er – na kredietverstrekking – sprake is van een levensvatbare onderneming.

Voorwaarden voor gevestigde ondernemers

  • Je hebt minstens 12 maanden van de inkomsten uit je onderneming kunnen leven;
  • Je onderneming is op termijn levensvatbaar;
  • Je kunt nergens anders geld lenen;
  • Het gezinsinkomen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.

Oudere ondernemer

Ben je al minstens 10 jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer en zijn de inkomsten uit je onderneming niet voldoende meer? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor aanvulling tot het sociaal minimum. Je inkomen en je vermogen is van belang voor de vaststelling of je de ontvangen uitkering – later – terug moet betalen.

Ook kun je mogelijk in aanmerking komen voor een bedrag van € 9.600,-. Met dit bedrag moet je het bedrijf kunnen voortzetten.

Voorwaarden voor oudere ondernemers

  • Je werkt minstens 10 jaar als zelfstandige;
  • Je bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Je inkomsten uit het bedrijf zijn lager dan de geldende bijstandsnorm;
  • De winst uit het bedrijf moet nog minimaal € 7.600,- per jaar zijn.

Vraag je financiële steun aan

Financiële steun aanvragen kan op twee manieren:

Wil je meer weten over financiële steun voor ondernemers? Neem contact met ons op!