Ik wil stoppen met ondernemen

Je onderneming is niet levensvatbaar meer. Of je moet er door omstandigheden -zoals ziekte- mee stoppen. Mogelijk kom je dan in aanmerking voor een tijdelijke uitkering.

De uitkering is een renteloze geldlening en vult je inkomen aan tot bijstandsniveau. De uitkering wordt maximaal 12 maanden verstrekt. In deze periode heb je de tijd om je werkzaamheden te beëindigen. Denk hierbij aan het verkopen van de voorraden, het afronden van een opdracht of het regelen van de overname van het bedrijf.

Neem voor meer informatie over deze financiële ondersteuning contact met ons op!

Voorwaarden voor de uitkering:

  • Het bedrijf moet zo snel mogelijk worden beëindigd;
  • Het gezinsinkomen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.

Beëindigende oudere ondernemer (IOAZ)

Door omstandigheden moet je als oudere ondernemer met je bedrijf stoppen. Op dat moment kom je misschien in aanmerking voor de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandig (IOAZ).

De IOAZ zorgt ervoor dat je tot je pensioengerechtigde leeftijd een inkomen hebt op het niveau van het sociaal minimum.

Voorwaarden IOAZ:

  • Je bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Je hebt minstens 10 jaar als zelfstandig ondernemer gewerkt of minstens 3 jaar als zelfstandige en de 7 jaar ervoor in loondienst;
  • Je hebt minimaal 1225 uren per jaar in het eigen bedrijf gewerkt;
  • Je gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaren is lager dan het sociaal minimum. De verwachting is dat dit ook zo zal blijven.

Vraag je uitkering aan

Een uitkering aanvragen kan op twee manieren:

  • Via de website van Solo;
  • Of met een afspraak via het algemene telefoonnummer van Menso: 0800-1801.