13 november 2019

Bbz-congres

Per 1 januari gaat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) veranderen. Niet alleen voor ondernemers is het van groot belang de zaken op orde te hebben, dat geldt ook voor gemeenten. Vorige week tijdens het Bbz-congres van Divosa werd er ingegaan op de dienstverlening aan de ondernemer en de wijzigingen in de regelgeving.