WAT WERKT
VOOR JOU?

Menso’s ultieme doel is dat iedereen werkt!

Menso stelt jongeren en werkzoekenden in staat zich optimaal te ontwikkelen naar een passende (werk)plek. Dit doen we met persoonlijke aandacht, maatwerkoplossingen en in samenwerking met het onderwijs en werkgevers. Ook adviseren en ondersteunen we ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen.

Menso voert voor verschillende gemeenten in Zuidoost-Drenthe de wettelijke en preventieve taken van de Participatiewet, Leerplichtwet, Wet Inburgering en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit.

Ontdek meer over Menso.