Toegankelijkheidsverklaring

Wij willen dat iedereen alle informatie en diensten op onze website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van onze website. Heb je hier vragen, tips of opmerkingen over? Neem dan contact met ons op.

Status

Onze website voldoet volledig aan de eisen uit het Tijdelijk besluit digitale overheid.

Het toegankelijkheidslabel van www.menso-emmen.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Onderzoek, maatregelen en planning

We hebben onze website laten onderzoeken op de toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1 niveau AA). Een onafhankelijk organisatie deed dit en vond een aantal problemen. Deze problemen hebben we opgelost. De uitkomsten van het onderzoek en de testresultaten kun je inzien via onderstaande documenten.

Documenten:

Maatregelen en planning

Dit doen wij om de website toegankelijk te houden en te verbeteren:

  • We verbeteren de onopgeloste bevindingen. Ervaar je een toegankelijkheidsprobleem, neem dan contact met ons op.
  • Onze redactie toetst vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de inhoud.
  • Onafhankelijke deskundigen toetsen periodiek (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden problemen lossen we op.
  • Bij veranderingen passen wij de toegankelijkheidsverklaring aan.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is beschikbaar voor iedereen. Ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Een toegankelijke website biedt hulpmiddelen, zodat iedereen de website goed kan gebruiken. Dit betekent dat de website met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken is en ook voor mensen met aangepaste apparatuur.

Meer informatie?

Onze complete toegankelijkheidsverklaring lees je in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl (externe link). Op de website DigiToegankelijk.nl (externe link) vind je meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Bekijk ook het overzicht met toegankelijkheidsverklaringen van websites van de gemeente Emmen.