Professioneel en betrouwbaar

Menso werkt in opdracht van de gemeente Emmen en voert wettelijke taken uit. Dat betekent dat we ons werk conform deze wetten en regels netjes moeten uitvoeren. Daarnaast heeft Menso een relatie naar werkzoekenden, werkgevers en ketenpartners. Ook voor deze groepen is Menso een betrouwbare dienstverlener.

Gericht op samenwerking

Menso is een netwerkorganisatie in het maatschappelijk veld. We werken samen met werkgevers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en gemeenten. Samen doen wij wat werkt voor jou.

Wil je weten wat Menso voor jou kan doen? Neem contact met ons op.

Met passie het beste uit mensen halen

Wij gaan uit van de talenten en mogelijkheden van de doelgroep. We willen ervoor zorgen dat mensen de controle nemen over hun eigen traject. Wij halen er voldoening uit als iemand een passende werk- of studieplek vindt.

De durf om te pionieren

Menso probeert ook nieuwe trajecten en projecten uit en we gaan op zoek naar nieuwe aanpakken en werkwijzen. We delen onze ervaringen met elkaar en leren van elkaars fouten, we geven elkaar feedback. We toetsen of de nieuwe werkwijze het gewenste effect heeft en zorgen ervoor dat de nieuwe werkwijze een plek krijgt in de gehele organisatie. Pionieren doen we samen.