WAT WERKT
VOOR JOU?

Menso voert voor de gemeente Emmen de Wet Inburgering uit. Statushouders vallen meestal in één van de twee volgende wetten: De Wet Inburgering uit 2013 (Wi2013) of de Wet Inburgering uit 2021 (Wi2021).

Statushouders die (doorgaans) na 1 januari 2022 een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen vallen onder de Wet Inburgering 2021. Mensen die voor deze datum een asielstatus hebben gekregen vallen onder de Wet Inburgering 2013.