WAT WERKT
VOOR JOU?

Menso Detacheren zorgt ervoor dat het eenvoudig is om een werkzoekende een werkplek te bieden binnen je bedrijf, zonder hem of haar direct in dienst te nemen. We bieden detachering tegen een passend tarief en met minimale risico’s. Detacheren via Menso kan ingezet worden voor werkzoekenden die tenminste één jaar een Participatiewet uitkering ontvangen.

Met een detachering van 6 maanden wordt de werkzoekende in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen binnen jouw organisatie en zich het werk eigen te maken. Tijdens deze periode ondersteunen wij jou als werkgever en coachen wij de werkzoekende in zijn of haar ontwikkeling en groei.

Samen zorgen we er voor dat de gemaakte match succesvol is voor iedereen. Want samen werkt!