16 januari 2023

Menso voor werkgevers

Vanuit onze thuisbasis AT7 in Emmen zetten wij ons dagelijks in om werkzoekenden te ondersteunen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen naar een passende (werk)plek. Door persoonlijke aandacht en het bieden van maatwerkoplossingen dragen wij bij aan de ontwikkeling van mensen, van onszelf en onze samenwerkingspartners.

We voeren de Participatiewet uit voor de Gemeente Emmen, waarbij we mensen begeleiden naar die passende (werk)plek. Daarnaast voeren we de Leerplichtwet, Wet Inburgering 2021 en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit voor een aantal gemeenten in Zuidoost – Drenthe.