04 juli 2023

Opinie Arjan Post: Arbeidsongeschiktheid, plan vooruit!

Veel zzp-ers zijn momenteel onvoldoende of helemaal niet verzekerd. De hoogte van de premie voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering schrikt veel ondernemers af. Al jaren is dit een onderwerp dat hoog op de agenda van de politiek staat, waarbij de invoering van een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid centraal staat.