14 april 2022

Oriëntatiemiddag BOL / BBL

Onze RMC-trajectbegeleiders hebben in de afgelopen periode 254 jongeren benaderd die op 1 oktober 2020 een schoolinschrijving hadden en per 1 oktober 2021 geen schoolinschrijving meer hadden. Deze jongeren zijn een jaar lang gevolgd, mede door middel van twee belacties.
Tijdens de eerste belactie is de situatie van al deze jongeren in beeld gebracht. Ook hebben toen gesprekken bij de jongeren thuis plaats gevonden. Tijdens een tweede belactie zijn jongeren een aantal activiteiten aangeboden, waaronder een oriëntatiemiddag.