01 februari 2023

Project Preventieve aanpak schoolverzuim van start gegaan!

Afgelopen maandag hebben zo’n 90 deelnemers vanuit het primair onderwijs Emmen en maatschappelijke instellingen samen met het Leerplicht – team van Menso de bijeenkomst Preventieve aanpak schoolverzuim bijgewoond in AT7.