21 augustus 2023

RMC wordt Doorstroompunt

Vanaf 1 mei is de naam voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) landelijk officieel gewijzigd. De nieuwe naam is Doorstroompunt. Het Doorstroompunt (RMC) voert de wettelijke opdracht van gemeenten uit om jongeren die voortijdig de school verlaten in beeld te brengen en, indien nodig, begeleiding te bieden. Doel is het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen van maatschappelijke uitval door een passende opleiding en/of baan te vinden voor iedere jongere.