01 februari 2021

Samen leren werkt!

Iedereen leert op zijn of haar eigen manier. Het huidige onderwijssysteem biedt veel mogelijkheden om op het eigen niveau en tempo te kunnen leren, maar toch is er altijd nog ruimte voor maatwerk nodig.

Om studenten de kans te bieden een diploma te halen, die dat binnen het reguliere onderwijs niet of moeilijk redden, hebben Drenthe College, EMCO-Groep en Menso in gezamenlijkheid een alternatieve opleidingsvorm ontwikkeld, zodat studenten een diploma MBO Facilitaire Beroepen, niveau 2 kunnen halen