13 juli 2022

Samen werkt, ook als het om leren fietsen gaat

Wij hebben ontwikkeling van mensen voorop staan, met als ultieme doel dat iedereen werkt! Dat wil zeggen: iedereen vindt een passende plek in de maatschappij om mee te kunnen doen. Hiervoor zetten we verschillende trajecten in, waaronder ook het leren fietsen!

In 2021 kregen we het verzoek van een aantal werkzoekenden om hen te helpen meer mobiel te worden. Want veilig van en naar je werkplek komen is natuurlijk erg belangrijk.