20 maart 2023

Social Return On Investment bij Menso

Maatschappelijk ondernemen
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het fijn om perspectief op werk en inkomen te hebben. Om te stimuleren dat deze doelgroep aan het werk gaat, bevordert de overheid dat ondernemers bij aanbestedingen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten, ook wel Social Return on Investment (SROI) genoemd. Bij Menso bewaken Klaas Levinga en Loes Tuinenga dat proces in de gemeente Emmen. Waar werkgeversadvseur Klaas zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst worden op SROI-projecten, onderhoudt projectmedewerker Loes het contact met de gemeente Emmen, voor wie Menso de Participatiewet uitvoert.