12 oktober 2022

NetWerk Emmen

In 2021 hebben Menso, EMCO-groep, de gemeente Emmen en Ondernemend Emmen een projectvoorstel ingediend voor de Werkinnovatie Prijs, waarbij werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt een arbeidscontract krijgen bij de EMCO-groep. Het ging om het projectvoorstel van NetWerk Emmen. NetWerk Emmen komt tegelijkertijd de leefomgeving ten goede, want het gaat om een baan waarin zwerfafval wordt verzameld, gescheiden en op termijn wordt hergebruikt.  

Het doel is om minimaal 15 werkzoekenden aan een baan te helpen. Het project is op 1 april 2022 gestart in de gemeente Emmen in verschillende wijken. De EMCO-groep krijgt gemiddeld 1.000 telefoontjes per jaar die gaan over zwerfafval of afvaldumpingen. We hopen dat NetWerk Emmen dit aantal naar beneden gaat brengen.