WAT WERKT
VOOR JOU?

Menso kan de Leerplichtwet voor gemeenten uitvoeren.

Daarnaast ondersteunen we ketenpartners, zoals scholen, preventief om schooluitval te voorkomen. Kinderen hebben recht op onderwijs. Hier maakt Menso zich sterk voor. Bij Menso werken professionele en bevlogen leerplichtambtenaren. We werken al lange tijd nauw samen met scholen en gemeenten om schooluitval tegen te gaan.