Contrast modus
Zoeken

Menso kan de Leerplichtwet voor gemeenten uitvoeren. Daarnaast ondersteunen we ketenpartners, zoals scholen, preventief om schooluitval te voorkomen. Kinderen hebben recht op onderwijs. Hier maakt Menso zich sterk voor. Bij Menso werken professionele en bevlogen leerplichtambtenaren. We werken al lange tijd nauw samen met scholen en gemeenten om schooluitval tegen te gaan.

Ons aanbod

Uitvoeren wettelijke leerplichttaken

Kinderen hebben recht op onderwijs. Dit is vastgelegd in de Leerplichtwet. Bij Menso werken ervaren leerplichtambtenaren die deze wet handhaven en alle taken die hierbij horen verzorgen. Zij zijn tevens opsporingsambtenaar en maken zo nodig in opdracht van het Openbaar Ministerie een proces-verbaal op.

We houden actief toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en reageren adequaat en professioneel op verzuim binnen een gemeente. Van de beoordeling van verlofaanvragen tot aan het opmaken van een proces-verbaal. Daarbij zijn we een partner voor de gemeente en scholen en willen we leerlingen en hun ouders zo goed mogelijk ondersteunen. Gemeenten kunnen de ervaren leerplichtambtenaren van Menso beëdigen, zodat zij de leerplichttaken voor de gemeente kunnen verzorgen en de werkzaamheden uit handen kunnen nemen.

Goed om te weten:

  • De functionaris die is belast met de uitvoering van de leerplichttaken handelt conform artikel 16 van de Leerplichtwet, in opdracht van het college van burgemeester en wethouders.
  • De leerplichtambtenaar wordt beëdigd door de burgemeester.
  • Voor wat betreft de opsporingsactiviteiten werken wij conform de richtlijnen van het Openbaar Ministerie.

Uitvoeren preventieve taken

Naast verplichte leerplichttaken, verzorgen we ook preventieve taken voor gemeentes. De focus van de leerplicht verschuift steeds meer van handhaven naar preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Menso voert deze preventieve taken voor gemeenten uit. Wat we precies doen is afhankelijk van de vraag, er is veel mogelijk.

Enkele voorbeelden van onze preventieve taken:

  • Ondersteuning aan scholen bij de opzet van een verzuimadministratie.
  • Spreekuren op scholen.
  • Zitting nemen in zorg adviesteams en/of sociale teams.

Bij Menso staat samenwerken centraal. Bij schoolverzuim spreken we van een probleem dat eigenlijk nooit op zichzelf staat. Samen met partners, zoals scholen, maatschappelijk werk, Raad van Kinderbescherming, GGD en het OM werken we aan het voorkomen van schooluitval. Hierbij is het belangrijk dat scholen een tijdige melding van verzuim indienen. Dit kan alleen met een goede verzuimadministratie. Leerplichtambtenaren adviseren en ondersteunen scholen bij de opzet van deze verzuimadministratie.

Wat levert het op?

De preventieve activiteiten van onze leerplichtambtenaren zijn ervoor om kinderen op school te houden en om schooluitval te voorkomen. In een rapportage houden we de gemeente of de opdrachtgever periodiek op de hoogte van de uitgevoerde taken.

Goed om te weten:

  • Leerplichtambtenaren werken met informatie die privacygevoelig is. Vanzelfsprekend wordt altijd gehandeld conform privacyregelgeving.
  • Voor de prijsberekening van dit traject vormt de Ingrado-norm het uitgangspunt.

Meer weten over hoe Menso gemeenten kan ondersteunen bij wettelijke en/of preventieve leerplichttaken?

Neem contact op Henk Kuipers, teamleider jongeren, via H.Kuipers@menso-emmen.nl of bel naar het centrale nummer 0800-1801.