Waarvoor kan je verlof aanvragen?

Vanwege het beroep van (een van) de ouder(s)/ verzorger(s);

Voorwaarden:

  • Een vakantie tijdens de schoolvakanties moet tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leiden, een bewijs dient hiervan te worden overlegd;
  • Slechts het gegeven dat een belangrijk deel van de omzet gedurende schoolvakanties wordt behaald is onvoldoende;
  • Het vakantieverlof mag maar één keer per jaar worden verleend;
  • Het vakantieverlof mag alléén als er in dit jaar geen andere mogelijkheden zijn om op vakantie te gaan;
  • Het vakantieverlof mag nooit plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.