Waarvoor kan je verlof aanvragen?

Vanwege andere gewichtige omstandigheden;

Voorwaarden:

Uitgangspunt is dat deze omstandigheden buiten de wil en invloedssfeer van ouders en/of het kind plaatsvinden.

 • verhuizing: maximaal één dag;
 • voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden: maximaal 10 dagen;
 • huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de 3e graad
  binnen de woonplaats: maximaal 1 dag;
  buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen;
  buiten Nederland, maximaal 5 dagen.
  Soort bewijs: trouwkaart indien twijfelachtig kopie trouwakte;
 • 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • 25-, 40-, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
 • ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen;
  Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt
 • overlijden van bloed- en aanverwant;
  1e graad: maximaal 5 dagen;
  2e graad: maximaal 2 dagen;
  3e en de 4e graad: maximaal 1 dag;
  Buiten Nederland: maximaal 5 dagen;
 • voor een andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.

Er wordt bijvoorbeeld geen verlof verleend voor:  

 • familiebezoek in het buitenland;
 • goedkope tickets in het laagseizoen;
 • omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.