Contrast modus
Zoeken

Je hebt een openstaande vacature en zoekt gemotiveerd personeel? Je wilt iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven?

Wij geloven dat iedereen talenten heeft en een kans verdient op werk in onze samenleving. Het gaat om het maken van de juiste match tussen de kandidaat en een werkgever. Menso heeft een groot aanbod van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die invulling kunnen geven aan jouw openstaande vacatures. Denk aan jongeren, mensen met een beperking of ervaren 50-plussers die moeite hebben om een baan te vinden en in de bijstand zitten. Menso verbindt hen aan werkgevers in de regio. Wij ondersteunen zowel de kandidaat als de werkgever, van vacatureaanvraag tot matching en daadwerkelijke plaatsing. Ook na de plaatsing blijven we het aanspreekpunt voor de kandidaat en de werkgever.

Voordelen voor jou als werkgever

Een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden kan interessante voordelen met zich meebrengen voor jou als werkgever, denk aan:

  • Het uit handen geven van de werving en selectie van geschikt personeel. Dit doet Menso namelijk voor je.
  • Invulling voor vacatures waar jij moeilijk personeel voor kunt vinden. Wij hebben een groot aanbod aan werkzoekenden. Grote kans dat daar een geschikte kandidaat bij zit of we met een beetje hulp een kandidaat geschikt maken.
  • Goed voorbereide kandidaten. Zij krijgen standaard een basistraining en in sommige gevallen hebben kandidaten gerichte cursussen afgerond. Wij weten goed wat iemand in huis heeft.
  • Specifiek opgeleide kandidaten. Wij leiden, waar nodig, kandidaten aanvullend op voor jouw vacature.
  • Financiële compensatie in de vorm van een financiële vergoeding of korting op het te betalen loon.
  • Je onderneemt maatschappelijk verantwoord.

Projecten samen met werkgevers

Wij zien mogelijkheden! En gelukkig zien veel werkgevers in de regio dit ook. Samen met werkgevers werken we in verschillende projecten samen om werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter met elkaar te verbinden. Maatwerk om tot een goede match te komen!

Personeel vinden voor jouw onderneming:
Hoe ziet het traject eruit?

Elk traject is maatwerk, want iedere vraag en kandidaat is anders. We kijken wat werkt voor jou als werkgever en denken hierbij in mogelijkheden en oplossingen. In grote lijnen ziet een traject er als volgt uit:

Kennismakingsgesprek en selectie kandidaten

Een werkgeversadviseur van Menso komt bij je langs om een beeld te vormen van je bedrijf en waar je naar zoekt. De adviseur maakt na dit bezoek een selectie van beschikbare werkzoekenden die passen bij jouw bedrijf en de functie. Met deze voorselectie van geschikte kandidaten komen we bij jou terug, meestal al binnen 14 dagen. Aan jou de keus met wie je in gesprek wilt. Tijdens deze gesprekken met de kandidaten kan er een werkcoach van Menso aanwezig zijn om de werkzoekende te ondersteunen.

Een kandidaat beter leren kennen en voorbereiden op de baan

Is er een potentiële kandidaat gevonden en is er de intentie om hem of haar een arbeidscontract aan te bieden, dan starten we als dat nodig is met een proefperiode. Dit kan in de vorm van een proefplaatsing of een werkstage. Wij bepalen aan de hand van de kwaliteiten, eventuele beperkingen en situatie van een kandidaat wat het meest geschikt is. Tijdens de proefperiode behoudt de kandidaat zijn of haar uitkering en kun je hem of haar beter leren kennen.

Proefplaatsing

Voor een periode van maximaal 3 maanden draait een werkzoekende op proef mee in jouw bedrijf.

Werkstage

Een werkstage wordt aangeboden wanneer een kandidaat goed past bij een bedrijf en de juiste motivatie heeft, maar nog niet de nodige vaardigheden. Tijdens de werkstage in een periode van maximaal twee maanden doet een werkzoekende deze vaardigheden op.

Kandidaat in dienst

Is de kandidaat geschikt? Dan adviseert de werkgeversadviseur van Menso je over de beste contractvorm. Dat kan een arbeidscontract zijn voor onbepaalde of bepaalde tijd, of in specifieke situaties in de vorm van detachering.

Heeft de kandidaat een arbeidsbeperking, dan kun je als werkgever een zogenaamde afspraakbaan aanbieden. Menso kan je hierbij begeleiden. Afspraakbanen zijn gecreëerd voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om zelfstandig 100% van het minimumloon te verdienen. Als werkgever kun je dan een compensatie ontvangen. Verder zijn de risico’s voor jou als werkgever gedekt en krijg je een vergoeding voor de aanpassingen die je als werkgever moet doen. Denk hierbij aan:

  • Een financiële vergoeding (via het UWV) om bepaalde taken, functies en/of werkplekken aan te passen.
  • Loonkostensubsidie. De kandidaat is door zijn of haar beperking niet in staat zelfstandig het minimumloon te verdienen. Als werkgever betaal je dan alleen voor de productiviteit van de medewerker: zijn of haar loonwaarde. Deze loonwaarde wordt door het UWV bepaald. De gemeente vult het loon aan tot het minimumloon. Dit wordt ook wel loonkostensubsidie genoemd.
  • In speciale gevallen kun je loonkostenvoordeel ontvangen. Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben.
  • Voor een kandidaat met een baanafspraak indicatie geldt standaard een no-risk polis. Je bent hierdoor gedekt voor financiële risico’s als gevolg van ziekte.

Menso helpt je bij het aanvragen van deze vergoedingen en regelingen.

Begeleiding en ondersteuning tijdens de eerste werkperiode

Met goede begeleiding en ondersteuning is de kans op succesvol participeren aanzienlijk groter. Onze kandidaten die extra begeleiding nodig hebben of kandidaten met een arbeidsbeperking, krijgen een persoonlijke coach van Menso voor een periode van maximaal 2 jaar. Deze begeleiding wordt geleidelijk afgebouwd. Hier hoef je als werkgever niet voor te betalen. Hij of zij is bijvoorbeeld aanwezig bij voorbesprekingen, helpt bij het inwerken, begeleidt de kandidaat op de werkvloer of maakt een persoonlijke werkhandleiding.

Wil je de kandidaat liever zelf coachen? Dit kan onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden vind je op deze website: www.ikbenharrie.nl. Onze coaches kunnen je hier ook meer over vertellen.

 

Sta je open voor een werkzoekende voor jouw onderneming?

Neem contact op met een van onze werkgeversadviseurs in de branche van jouw onderneming.

Nina ten Wolde – Recruiter
T: 06-11311921
E: n.tenwolde@menso-emmen.nl

 

 

Branche: Recreatie & Toerisme | Zorg & Medisch | Horeca

Foto Cindy Keuning

Foto Eke van der Schaaf

Cindy Keuning
T: 06-52490430
E: c.keuning@menso-emmen.nl
Eke van der Schaaf
T: 06-46712458
E: e.vanderschaaf@menso-emmen.nl

Branche: Handel & Retail | Bouw & Infra | Groen & Agrarisch | Overheid & Onderwijs

Foto Sandra Wormmeester

Foto Klaas Levinga

Sandra Wormmeester
T: 06-46998035
E: s.wormmeester@menso-emmen.nl
Klaas Levinga
T: 06-52490356
E: k.levinga@menso-emmen.nl

Branche: Zakelijke diensten & ICT | Industrie & Techniek | Transport & Logistiek

Foto Dorien Wilting-Koops

Foto Geert Veenstra

Dorien Wilting-Koops
T: 06-11871133
E: d.wilting-koops@menso-emmen.nl
Geert Veenstra
T: 06-46000744
E: g.veenstra@menso-emmen.nl