WAT WERKT
VOOR JOU?

Menso voert voor de gemeente Emmen de Wet Inburgering uit. Statushouders vallen meestal in één van de twee volgende wetten: De Wet Inburgering uit 2013 (Wi2013) of de Wet Inburgering uit 2021 (Wi2021).

Statushouders die (doorgaans) na 1 januari 2022 een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen vallen onder de Wet Inburgering 2021. Mensen die voor deze datum een asielstatus hebben gekregen vallen onder de Wet Inburgering 2013. Binnen de Wet Inburgering 2013 helpen we statushouders met het vinden van werk. Dit doen we door bemiddeling, jobcoaching en het vinden van passende plekken waar werkervaring kan worden opgedaan.

In de nieuwe Wet Inburgering is onze rol groter. De rest van deze pagina gaat daarom over de nieuwe Wet Inburgering 2021 die op 1 januari 2022 in is gegaan. Voor deze wet voeren wij de regie op de inburgering. Dat betekent dat wij statushouders helpen bij het leren van de taal, het vinden van werk en integreren in de Emmense samenleving.