16 maart 2020

Menso Ondernemen helpt ondernemers aan het werk

Menso Ondernemen, de nieuwe tak van Menso die gemeenten helpt bij het uitvoeren van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-regeling). Een regeling voor startende ondernemers vanuit de bijstand en gevestigde ondernemers die financiële steun nodig hebben. Voor de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn neemt Menso deze taken al een aantal jaren uit handen. Aan kennis en ervaring is bij Menso dus geen gebrek om vanaf nu nog veel meer (startende) ondernemers op weg te helpen.