03 augustus 2020

Perspectief na 1 oktober

De financiële ondersteuning vanuit de Tozo 2 loopt af op 1 oktober. Steeds meer ondernemers kunnen hun bedrijfsvoering weer oppakken, maar voor een grote groep is dit nog niet het geval. Daarom vraagt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: wat na TOZO?

Menso Ondernemen logo