25 februari 2021

Tozo – Jaaropgave 2020

Mensen die in 2020 Tozo hebben ontvangen, hebben ook de jaaropgave 2020 hierover ontvangen. Mogelijk levert dit enige vragen op. Om de nodige helderheid te verschaffen over de jaaropgave die vanuit de gemeente is verzonden in het kader van de Tozo hebben we in onderstaand document opgesteld.

Menso Ondernemen logo