WAT WERKT
VOOR JOU?

Menso helpt gemeenten bij het uitvoeren van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Wij kunnen alle werkzaamheden volledig verzorgen. Van informatiegesprek en het geven van advies tot de (concept) beschikking. Dit doen we voor alle doelgroepen die vallen onder het Bbz.