Contrast modus
Zoeken

Van een uitkering naar een passende (werk)plek. Bij Menso vinden we het belangrijk dat iedereen zijn of haar plek vindt in de samenleving. De bij gemeenten en ketenpartners bekende mensen met een uitkering kunnen we ondersteunen bij het vinden van passend werk. Menso kan gemeenten en ketenpartners dit hele proces uit handen nemen, maar biedt ook losse modules aan.

Wat doet Menso?

Samen met een werkzoekende analyseren we zijn of haar situatie. Is er zicht op werk? Dan brengen we de wensen en kwaliteiten van de werkzoekende in beeld en zetten we samen de eerste stappen richting de arbeidsmarkt. Tijdens en na het vinden van de juiste werkplek biedt Menso ondersteuning aan zowel de werkzoekende als de (potentiële) werkgever. Is er geen zicht op werk dan zoeken we naar een passende oplossing. Het verloop van het traject, hoe iemand zich heeft ingezet en de gemaakte afspraken met de werkzoekende worden in een rapportage teruggekoppeld aan de gemeente of opdrachtgever, zodat zij op de hoogte zijn en eventuele vervolgstappen in gang kunnen zetten.

Ons aanbod

In kaart brengen van arbeidsmogelijkheden

Inzicht en kennis van arbeidsmogelijkheden is de eerste stap richting de arbeidsmarkt. Menso gaat met de werkzoekende aan de slag om hier inzicht in te krijgen. In een heldere rapportage geven we een compleet beeld van iemands positie op de arbeidsmarkt, zijn/haar kansen en mogelijkheden en eventuele belemmeringen. We geven advies over de te nemen vervolgstappen. Dat kan een re-integratietraject zijn, een arbeidsmedisch onderzoek of bijvoorbeeld een aanvraag van een indicatie voor beschut werk of een afspraakbaan. Maar ook het advies om een cursus te doen om vervolgens specifieke werkervaring op te doen via een werkontwikkelplek. We kijken wat bij een werkzoekende past en wat nodig is.

Het traject bestaat uit:

 • Intakegesprek werkzoekende: kennismakingsgesprek met een werk- en scholingscoach van Menso en vaststellen van het doel van het traject.
 • Werk en diagnose: wie is de werkzoekende, waar liggen talenten en wat is er nodig om aan het werk te komen? We onderzoeken de persoonskenmerken en werknemersvaardigheden van een werkzoekende en bekijken hoe iemand functioneert. Dit onderzoeken we via het algemene assessment en het werkassessment. De uitkomsten geven inzicht in het werk dat een werkzoekende kan gaan doen. Wat past bij iemand, wat heeft iemand nodig om aan het werk te gaan en waar kansen liggen?
  • Algemeen assessment: dit onderzoek geeft een algemeen beeld van de werkzoekende. Dit doen we door middel van werkplekopdrachten en observaties. We vormen hiermee een competentieprofiel.
  • Werkassessment: dit onderzoek geeft informatie over een bepaald aspect van de werkzoekende, bijvoorbeeld de fysieke belastbaarheid, sociale vaardigheden, motivatie, attitude en (leer)schoolbaarheid. Onder toezicht van een assessor werkt de werkzoekende op een productieafdeling van onze samenwerkingspartner de EMCO-groep.
 • Eindrapportage: overzicht van de bevindingen en het eindadvies, eventueel onderbouwd met extern arbeidsdeskundig advies.

Wat levert het traject op?

Een heldere rapportage met een duidelijk beeld van de huidige mogelijkheden en kansen van een werkzoekende op de arbeidsmarkt en advies over de te nemen vervolgstappen.

Goed om te weten:

 • De totale duur van dit traject is maximaal 2 maanden;
 • We bespreken de rapportage met de werkzoekende en de opdrachtgever.

Begeleiding naar werk

In dit uitgebreide traject begeleidt Menso de werkzoekende richting de arbeidsmarkt. Van intakegesprek tot aan het vinden van een passende (werk)plek. Wij gaan uit van de talenten en mogelijkheden van de werkzoekende. We zorgen ervoor dat mensen de regie nemen over hun traject naar werk. Menso ondersteunt en faciliteert.

Begeleiding naar werk bestaat uit:

 • Intakegesprek: De huidige situatie en wensen in kaart brengen met een recruiter en werk- en scholingscoach.
 • Basistraining: Tijdens de basistraining maakt een werkzoekende samen met een werk- en scholingscoach een plan van aanpak met duidelijk stappen naar het vinden van werk. Verder geven we ze de nodige kennis en vaardigheden om een passende baan te vinden. Lees hieronder meer over de basistraining. De basistraining bieden wij ook als losse dienst aan.
 • Jobcafé: Een ontmoetingsplek bij Menso waar altijd praktische ondersteuning aanwezig is om mensen te helpen bij het solliciteren en het vinden van werk. De werkzoekende wordt hier gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan. Hier kunnen zij gebruik maken van computers, waarmee ze onze vacaturebank kunnen bekijken. Het Jobcafé is een vast en integraal onderdeel van het traject.
 • Werving en bemiddeling: Het verbinden van werkgevers en werkzoekenden. Menso heeft veel connecties met werkgevers en uitzendbureaus in de regio. Onze recruiters stimuleren en bemiddelen op passende vacatures.

Wat levert het traject op?

Werkzoekenden vinden sneller een passende (werk)plek. Ze hebben inzicht in hun talenten en mogelijkheden. Ook beschikken ze over de vaardigheden om werk te vinden en te solliciteren. Als opdrachtgevende gemeente of ketenpartner heb je na dit traject inzicht in de motivatie, inzet en mogelijkheden van de werkzoekende. Het doel is dat een werkzoekende tijdens het traject een passende baan vindt. Lukt dat niet, dan heeft hij of zij de bagage om zelf een baan te vinden. Dit kan nuttig zijn bij het maken van vervolgafspraken.

Goed om te weten:

 • Wij hebben veel contacten met werkgevers en uitzendbureaus in de regio;
 • Wij maken veel gebruik van vacatures die onze eigen werkgeversadviseurs beheren. We hebben zicht op banen in de regio en weten wat de behoefte is op de arbeidsmarkt en welke ontwikkelingen er zijn;
 • Dit traject heeft een duur van 3 of 6 maanden;
 • Wanneer nodig kunnen we korte cursussen inzetten en verzorgen, zoals VCA, hef- reachtruck en BHV (tegen meerkosten);
 • Het verloop van het traject wordt samengevat in een heldere rapportage die wordt teruggekoppeld.

Losse modules

Basistraining

De basistraining is speciaal voor werkzoekenden die hulp kunnen gebruiken bij het benutten van hun kansen op de arbeidsmarkt. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het nemen van stappen richting werk, solliciteren, het opstellen van een goed cv of zichzelf presenteren. De basistraining van Menso is onderdeel van ons traject begeleiding naar werk, maar bieden we ook als losse module aan.

De basistraining bestaat uit 16 bijeenkomsten. Tijdens de training gaat de werkzoekende aan de slag met het opstellen van een goed cv. We informeren de werkzoekende over hoe een sollicitatieproces verloopt. Daarnaast zoeken we samen naar passende werkplekken. De opgedane kennis en de nog te nemen stappen legt een kandidaat vast in een eigen plan van aanpak. De bijeenkomsten vinden plaats in groepsverband en worden begeleid door een werkcoach van Menso.

Wat levert de basistraining op?

Werkzoekenden vinden sneller passend werk en zitten daardoor minder lang in een uitkeringssituatie. Werkzoekenden hebben aan het eind van deze basistraining:

 • Een persoonlijk plan van aanpak. Hierin staan de acties beschreven die hij of zij gaat nemen in het zoeken en vinden van werk;
 • Inzicht gekregen in de eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt en kan zich daardoor nog beter presenteren;
 • Een goed cv en kunnen een goede sollicitatiebrief maken;
 • Kennis van effectief solliciteren;
 • Zijn of haar eigen professionele netwerk in kaart gebracht en ze weten hoe ze dit netwerk kunnen gebruiken;
 • Inzicht in vacatures die passend zijn;
 • De nodige kennis en vaardigheden om een baan te vinden.

De opdrachtgever ontvangt van Menso, nadat een werkzoekende de basistraining heeft afgerond, een rapportage met inzicht in het verloop van het traject en advies over vervolgstappen.

Goed om te weten:

 • De basistraining duurt 16 dagdelen, in totaal vier weken;
 • Tijdens het volgen van de basistraining kan een werkzoekende gebruikmaken van ons Jobcafé. Een ontmoetingsplek bij Menso waar altijd praktische ondersteuning aanwezig is om mensen te helpen bij het solliciteren en het vinden van werk.

Meer weten over onze begeleiding van bijstand naar werk of interesse in de mogelijkheden voor jouw gemeente of organisatie?

Neem contact op met Liesbeth Wit, teamleider arbeidstoeleiding, via L.Wit@menso-emmen.nl of bel naar het centrale nummer 0800-1801.