19 augustus 2020

Menso Ondernemen, voor ondernemers

De coronacrisis heeft ondernemers voor uitdagingen gesteld of in de problemen gebracht. Veel sectoren hebben te lijden, liggen stil of moesten in het uiterste geval zelfs hun deuren sluiten.

Menso Ondernemen logo