Contrast modus
Zoeken
18 juni 2020

Menso, tot je dienst!

Het ultieme doel van Menso – Leren en Werken is dat iedereen werkt!

Naast dat we werken aan dit doel, doet Menso nog veel meer. Zo heeft Menso Ondernemen in de maanden maart, april en mei de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (in vervolg TOZO) uitgevoerd. Deze tijdelijke regeling bood ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis financiële ondersteuning. Behalve voor de gemeente Emmen, hebben wij deze regeling ook uitgevoerd voor de gemeenten Borger Odoorn en Coevorden.

Sfeerbeeld Menso

Sinds 1 juni is er een vernieuwde versie van de TOZO bekend geworden, de zogenaamde TOZO2. De belangrijkste wijzigingen van TOZO 2 ten opzichte van TOZO zijn dat voor de aanvullende uitkering  levensonderhoud  het inkomen van de partner meetelt. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt.

In totaal zijn er vanaf maart jl. voor de 3 gemeenten reeds 2400 aanvragen levensonderhoud afgehandeld en 195 aanvragen bedrijfskapitaal. We zijn er trots op dat we deze klus samen hebben kunnen klaren. Dat ondernemers dit gewaardeerd hebben blijkt wel uit de enthousiaste en positieve reacties die we van ondernemers hebben gehad. Menso Ondernemen is er voor de ondernemer.

TOZO 2 kan nog steeds worden aangevraagd. Kijk voor meer informatie hierover op de speciale Coronapagina op onze website. Hier kan je direct zien of je in aanmerking komt voor de regeling en hoe de regeling vervolgens is aan te vragen.

Naast de TOZO kunnen we ondernemers ook ondersteunen bij het werven en begeleiden van personeel. Ook kunnen we gezamenlijk optrekken in het ontwikkelen van projecten waarmee we werkzoekenden, ondernemers en de regio als geheel kunnen versterken. We bieden maatwerk voor de ondernemer, zodat we in het opzetten van projecten en bij werving en selectie de ondernemer optimaal kunnen bedienen. Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze werkgeversadviseurs.

Wij hebben vertrouwen in de toekomst. Gaan we deze samen tegemoet?