12 april 2019

Opening AT7

Op 12 april vond de officiële (her)opening van het bedrijfsverzamelgebouw plaats, onder toeziend oog van 150 genodigden. Tevens is dit moment gebruikt voor de bekendmaking van de naam van het bedrijfsverzamelgebouw, AT7.