Contrast modus
Zoeken

Is je zoon of dochter leerplichtig en wil je weten wat dit precies inhoudt? Of ben je via school in contact gekomen met een medewerker van Menso en wil je weten wat wij doen?

Leerplichtige jongeren en hun ouders in de gemeente Emmen en Coevorden kunnen te maken krijgen met Menso. Wij voeren in deze gemeenten de preventieve- en handhavingstaken van de Leerplichtwet uit.

Wij controleren, ondersteunen en coachen scholen, leerlingen en ouders.

De Leerplichtwet

Jongeren zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. Wat houdt dit in? Wanneer overtreed ik de wet? En wat is de kwalificatieplicht? Lees hier meer over regels.

Handhavingstaken Leerplichtwet

Menso is verantwoordelijk voor de handhaving van de Leerplichtwet. Dat betekent dat wij scholen ondersteunen en erop toezien dat jongeren en ouders zich aan de Leerplichtwet houden. Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:

 • We gaan in gesprek met ouders en jongeren als zij de Leerplichtwet overtreden. We vinden het namelijk belangrijk om te achterhalen waarom de Leerplichtwet wordt overtreden en hoe we ervoor kunnen zorgen dat een kind weer naar school gaat.
 • We beoordelen verlofaanvragen en vrijstellingen voor schoolinschrijving of naar school gaan. Krijg je akkoord op een aanvraag, dan heb je toestemming om niet naar school te gaan. Wordt je aanvraag niet geaccepteerd en ben je of is je kind niet aanwezig op school dan overtreed je de wet en wordt er een proces-verbaal opgesteld.
 • We begeleiden jongeren die van school worden gestuurd en ondersteunen in het proces terug naar school.
 • We adviseren en zien erop toe dat scholen een juiste verzuimadministratie nakomen.

Wil je weten aan welke regels je moet voldoen en hoe je bijvoorbeeld verlof of vrijstellingen aanvraagt? Meer over de regels lees je hier.

Preventieve taken leerplicht

Naast de handhaving van de Leerplichtwet zet Menso zich in om verzuim en schooluitval te voorkomen. Dit vinden we erg belangrijk, omdat met wat hulp en controles grotere problemen voorkomen kunnen worden. Onze preventieve taken bestaan onder ander uit de volgende werkzaamheden:

 • Schoolverzuim onderzoek voor de gemeente Emmen en Coevorden.
 • Stimuleren van jongeren om naar school te gaan; voorlichting op scholen en het leveren van informatiemateriaal, bijvoorbeeld folders over de leerplicht, verzuim, verlof en vrijstellingen.
 • Dag van de leerplicht; op deze dag geven we op scholen extra aandacht aan het recht op onderwijs.
 • Samenwerking met scholen en hulpinstanties, zoals welzijnsinstellingen, jeugdhulp en zorgboerderijen. We houden elkaar op de hoogte, zodat verzuimsituaties snel worden aangekaart.
 • We ondersteunen en adviseren scholen bij verzuimadministratie. Door hier inzicht in te hebben kan (mogelijk) verzuim vroegtijdig gesignaleerd worden.

Je komt dus in aanraking met Menso als:

 • Je de Leerplichtwet overtreedt, omdat je kind niet staat ingeschreven op een school, je je kind weerhoudt van school of je kind spijbelt en niet op school is;
 • Je een verlofaanvraag indient van langer dan 10 dagen;
 • Je om een vrijstelling vraagt voor schoolinschrijving of naar school gaan;
 • Jouw zoon of dochter wordt verwijderd van school.

De leerplichtambtenaren van Menso

Bij Menso werken leerplichtambtenaren die de bovenstaande taken uitvoeren in de gemeente Emmen en Coevorden. Zij zijn officieel beëdigd door de burgemeesters van deze gemeenten. Zij mogen beslissingen nemen over verlof- en vrijstellingsaanvragen. Ook mogen zij een proces-verbaal opmaken bij overtreding van de leerplichtwet. Via scholen komen overtredingen van de Leerplichtwet bij ons terecht. Het kan dus zijn dat je als ouder of leerplichtige via school te maken krijgt met een van onze medewerkers. Voor bijzondere verlofaanvragen verwijst de school je door naar een leerplichtambtenaar van Menso.

Foto Marita de Vries

Meer weten over de leerplicht of onze werkzaamheden?

Neem contact op met de leerplichtambtenaar Marita de Vries via 06-50559769 of m.devries@menso-emmen.nl.

Foto Nanda van de Sar

Meer weten over de leerplicht of onze werkzaamheden?

Neem contact op met de leerplichtambtenaar Nanda van der Sar via 06-52490394 of n.vandersar@menso-emmen.nl.