23 januari 2024

Werkgeversadviseur Geert Veenstra – ‘Ik ben altijd open en eerlijk en dat verwacht ik ook terug’

Voordat werkzoekenden bij Menso een baan vinden is er vaak al een heel traject aan voorafgegaan. Zowel werkgevers als Menso streven ernaar dat kandidaten die bij een bedrijf in dienst treden, hier een duurzame werkplek invullen. Om deze kans zo groot mogelijk te maken, is een goede relatie van groot belang. Aan de werkgeversadviseurs van Menso de taak om hier zorg voor te dragen. Geert Veenstra is een van deze adviseurs en een goed gesprek voeren is hem wel toevertrouwd. Het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van relaties met potentiële en huidige opdrachtgevers: het valt allemaal binnen zijn takenpakket.